Oddelenie patológie FN L. Pasteura Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o. Košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov

pod záštitou

Slovenskej spoločnosti patológov a Slovenskej divízie IAP

Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Společnosti českých patologů a České divize IAP

usporiadajú

18. zjazd slovenských a českých patológov

23.-25.9.2010, Dom umenia, Košice

logo Slovenská spoločnosť patológovlogo Slovenská spoločnosť patológov

posledná aktualizácia: 9.9.2010
webdizajn: www.design.mihalko.sk,