Organizačný výbor

(abecedne)

MUDr. Marián Benický, Košice

MUDr. Peter Bohuš, Košice

doc. MUDr. Dušan Daniš, Bratislava

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Martin (SSP SLS)

MUDr. Boris Rychlý, Bratislava

prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD, Hradec Králové (Společnost českých patologů ČLS JEP a IAP-CzD)

MUDr. Ľubomír Straka, PhD, Prešov (SD-IAP)

MUDr. Marián Švajdler ml., Košice

RNDr. Silvia Tkáčová, Košice


posledná aktualizácia: 9.9.2010
webdizajn: www.design.mihalko.sk,