Pre prednášajúcich

Abstrakt prednášky / posteru zašlite e-mailom na adresu svajdler@yahoo.com. Uzávierka pre zasielanie abstraktov je 30.7.2010. Po zhodnotení abstraktov programovým výborom Vás budeme o prijatí prednášky / posteru včas informovať.

Na prezentáciu bude k dispozícii štandardná digitálna projekcia.


posledná aktualizácia: 9.9.2010
webdizajn: www.design.mihalko.sk,